Brænder du for at lede og organisere større entrepriser i en Totalentreprise? Formår du at få tidsfrister, økonomi og kvalitet til at gå op i en højere enhed?

For Max Bögl søger vi en stærk projektleder med erfaring i indkøb, forhandling og styring af projekter fra start til slut.

Max Bögl er en velfunderet og solid entreprenør virksomhed med stolte traditioner og et stærkt fundament i byggebranchen. Max Bögl har gennem flere projekter høstet anerkendelse for deres byggerier i Danmark. Det forestående projekt, som er beliggende i Brønshøj, er et større lejlighedsbyggeri bestående af 5 bygninger med ca. 40 lejligheder i hver bygning. I rollen som projektleder bliver du en del af det samlede projektteam og projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2022.

Du vil hos Max Bögl få en markant rolle på projekterne, og varetage den daglige styring og koordinering af underleverandørerne i udførelsen af de enkelte entrepriser. Du vil i tæt samarbejde med det resterende projektteam sikre, at opgaverne udføres byggeteknisk korrekt og jævnfør de lagte tidsplaner, så projektet leveres til bygherren til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. På det forestående projekt er erfaring med totalentrepriser en afgørende faktor for den rette kandidat.

Jobbet indebærer

Ledelse og koordinering af de enkelte entrepriser i gennem hele processen fra projektering, over indkøb og udførsel via underentreprenører, hvor opfølgning på fremdrift, tidsplaner, sikkerhed, kvalitetssikring er en naturlig del af jobbet.

Primære arbejds- og ansvarsområder

 • Planlægning og koordinering med øvrige projektdeltagere og faggrupper
 • Sikre at entrepriserne gennemføres optimalt mht. kvalitet, økonomi og tidsplaner
 • Produktionsopfølgning og byggemøder med underentreprenører og øvrige interessenter
 • Gennemføre entrepriserne fra start til slut – i alle faser og faggrupper på projektet
 • Føre tilsyn ved udførelse af entrepriserne og sikre fremdriften i opgaverne
 • Sikre gode relationer og et godt samarbejde med underleverandører og projektgruppen

Kvalifikationer

Du har en byggeteknisk uddannelsesbaggrund, samt en bred viden og erfaring inden for byggeri, bygningsteknik og totalentrepriser. Hertil kommer krav om solid projektledelseserfaring og erfaring med henholdsvis facade- og apteringsentrepriser.

Du er som person hurtig til at sætte dig ind i nye organisationer og problemstillinger, og kan arbejde såvel tværfagligt som tværorganisatorisk. Du kommunikerer åbent og koordinerer klart og tydeligt både internt og eksternt, og du sætter en ære i at følge, men også bidrage til beslutninger, planer og processer. Du kan arbejde selvstændigt, men du motiveres af som team at lykkedes, og overordnet set er du garant for et godt samarbejde og fælleskab på projekterne. Du evner at holde styr på tidsplaner, sikkerhed, planlægning etc. og dette kombineret med din praktiske erfaring og indsigt i lignende opgaver giver dig den rette ballast til jobbet.

Du har gode menneskelige og kommunikative egenskaber og kan begå dig sprogligt på engelsk, i det omfang det er nødvendigt.

Max Bögl tilbyder

 • Grundig introduktion til jobbet og til det forestående projekt
 • Et selvstændigt og ansvarsfuldt job, som du selv i høj grad er med til at præge
 • Et samarbejde, hvor alle i projektgruppen bidrager til at nå de fælles mål
 • Engagerede kollegaer i et sundt og positivt samarbejdsklima
 • Uformel og ligefrem omgangstone
 • Gode karriere- og udviklingsmuligheder
 • Løn forhandles personligt efter kvalifikationer og erfaringer

Max Bögl har desuden flere spændende projekter i pipeline så mulighederne er store for faglige udfordringer og udvikling i et miljø med specialiserede og engagerede kolleger.

Om Max Bögl:

Max Bögl en af de største bygge-, teknologi- og servicevirksomheder inden for tysk byggeindustri og tæller 6.500 højt kvalificerede medarbejdere, fordelt på flere end 40 lokaliteter, og med en årsomsætning på rundt regnet 2 mia. euro.

Max Bögl tilbyder alt fra skræddersyede individuelle løsninger til bæredygtige helhedsløsninger af højeste byggetekniske og økologiske kvalitet. Virksomheden har høj egenproduktion med eget stålbyggeri, egne elementfabrikker, en topmoderne vogn- og maskinpark samt egne råstoffer og byggematerialer.

Max Bögl etablerede kontor i Danmark i 2014 med hovedkontor i Fredericia og et regionskontor i Glostrup, hvorfra de opererer i hele Danmark. Afdelingen i Danmark beskæftiger sig med totalentrepriser, hovedentrepriser og råhus-entrepriser, men råder over kompetencer inden for alle byggeriets områder.

Tiltrædelse:

Snarest muligt, dog senest 1. august 2021

Søg jobbet:

Send cv og andet relevant materiale på mail til konsulent Hans Hermann på hah@reqt.dk og noter gerne “Projektleder” i emnefeltet.

Ønsker du yderligere informationer vedr. jobbet som ”Projektleder ”, er du velkommen til at kontakte Hans Hermann på tlf. 26184844 eller på mail hah@reqt.dk

Processen varetages af konsulent Hans Hermann fra ReQT Consulting, hvorfor al henvendelse om jobbet skal ske hertil.

 

Vi forbeholder os retten til løbende at indkalde kandidater til samtaler