Motiveres du af stort ansvar og ledelse af engagerede og fagligt stærke medarbejdere?

Som ny beredskabschef i Lejre kommune brænder du for personaleledelse og udvikling af fagområdet i en kultur, der er kendetegnet ved stort engagement og ærekærhed. Motiveres du generelt af arbejdet med mennesker og kan du begå dig i et job, hvor du besidder det overordnede ansvar for området i en kommunal organisation?

Efter nogle år, som en del af Vestsjællands brandvæsen, blev Lejre brandvæsen pr. 1. januar 2021 igen et selvstændig kommunalt brandvæsen.

Har du lyst til at blive en del af denne nye organisering og udvikling, som brandvæsenet i Lejre Kommune er igang med, hvor du i høj grad, sammen med de deltidsansatte brandfolk, kan sætte dit eget præg på fremtiden og visionerne, så er dette jobbet for dig!

 

Om Brandvæsenet og Lejre kommune

Lejre brandvæsen består idag af to velfungerende brandstationer i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Det er begge stationer med en lang tradidtion for dygtige brandfolk og stolte traditioner med stærk korpsånd.

Lejre brandvæsen er forankret i Center for Teknik & Miljø, men vil administrativt blive serviceret af relevante funktioner i organisationen – herunder økonomi- og personaleorganisationen. Du vil som beredskabschef have en række samarbejdsflader til resten af organisationen og indgå i de tværgående ledelses- og samarbejdsfora i Lejre Kommune. Du vil i det daglige referere til Peter Due Østerbye
Centerchef – Center for Teknik & Miljø

Lejre Kommune – ”Vores sted” – består af 49 landsbyer og har et levende lokalsamfund med stærke fællesskaber, en fantastisk natur og en lang tradition for frivillighed. Du kan læse mere om ”Vores sted” her og om Lejre Kommunes strategiske grundlag her. (Indsæt links)

Samarbejdskulturen er god og åben med et tillidsbaseret og bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Der er kort afstand til både borgmester og kommunaldirektør.

 

Om jobbet

Som beredskabschef bliver du ansvarlig for en medarbejdergruppe bestående af to fuldtidsansatte beredskabsinspektører og ca. 35-40 engagerede og stolte deltidsbrandfolk. Medarbejderne er næsten ligeligt fordelt på to stationer, hvorfor din synlighed og ugentlige gang kræves begge steder.

Du får det overordnede ansvar for beredskabet med stærk fokus på drift og personaleledelse. Det er en fordel med en beredsskabsmæssig baggrund, men ikke et must. Det vigtigste er at du formår gennem dialog og interesse at motivere og sikre et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig involveret og engageret. Du tør udfordre det eksisterende og du kan træffe beslutninger, når dette kræves. Så længe den daglige drift er i fokus og kører, er du ikke bange for at inddrage og indgå i drøftelser omkring nye tiltag og måder at gøre tingene på.

Du får yderligere ansvaret for den daglige økonomi og administration samt diverse serviceopgaver, som brandvæsenet tilbyder kommunens borgere og virksomheder. Her sikrer du et sundt brandvæsen med en stærk økonomi og med en klar startegi og vision for fremtiden.

Desuden har du fokus på

 • At sikre faglig udvikling, stabil drift og stor arbejdsglæde blandt medarbejderne
 • At etablere en stærk teamfølelse og gode samarbejdsrelationer på tværs af de to stationer
 • At skabe gode samarbejder både i og uden for Lejre Kommune og herunder sikre nogle gode indtægtsgivende opgaver for brandvæsenet
 • At videreudvikle traditionen for en brandstation med deltidsansatte og sikre en løbende rekruttering af nye engagerede brandfolk
 • At lede kommunens fulde beredskabsindsats – herunder det operative og forebyggende beredskab, den brandtekniske byggesagsbehandling og serviceopgaver
 • At servicere beredskabskommisionen og være den professionelle samarbejdspartner i forhold til den øvrige kommunale organisation og eksterne samarbejdspartnere
 • At være Lejre kommunes beredskabsfaglige myndighedsperson udadtil i samarbejdet med f.eks. politiet og andre myndigheder.

 

Dine kompetencer

Lejre brandvæsen er en del af en politisk ledet organisation, og det er vigtigt, at du kender rammerne for dit arbejde. Du har kendskab og interesse for faget, men du er først og fremmest en dygtig leder.

Ledelse falder naturligt for dig og du evner at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Du formår at bringe medarbejdernes kompetencer i spil og du er garant for et stærkt samarbejde og gode relationer til medarbejderne.

Du har arbejdet med ledelse gennem flere år, herunder gerne distanceledelse og ledelse af deltids og/eller frivillige medarbejdere. Du ved, hvordan man motiverer og udvikler medarbejdere og du formår at føre det ud i livet på en empatisk og indlevende måde.

Du har en god forretningsforståelse, sans for god økonomistyring og arbejder systematisk og processtyret. Du kan godt lide den vekselvirkning der er mellem de daglige drift- og administrationsopgaver, ledelse af medarbejderne og den uforudsigelighed faget bringer med sig.

 

Desuden har du

 • Erfaring med at arbejde i det polititske system – hvor du er vant til at samarbejde og kommunikere på alle niveauer
 • Du kan navigere selvstændigt mellem de vigtige menneskelige egenskaber og de mere analytiske opgaver
 • Flair for ledelse af en driftsorganisation, som skal være 100% beredskabsparat året rundt og som samtidig bidrager til den øvrige kommunale organisation, hvor dette er relevant
 • Du er beslutsom og en stærk kommunikator og du mestrer kompromisets kunst blandt deltidsmedarbejdere
 • Du formår at udfordre det vanlige og gængse på en åben og anerkendende måde
 • Du kan skaber naturlig respekt om dig selv og brandvæsenet både i forhold til medarbejdere og borgere
 • Du besidder et strategisk godt overblik, du har næse for at drive forretning og har en god sans for økonomistyring

 

Som person har du en positiv nysgerrighed og kender vigtigheden af at nå helt i mål som hold. Du trives med at være ansigtet udadtil og kommer med godt humør, som smitter i samværet med både medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

Du skal desuden kunne sikkerhedsgodkendes til godkendelsesniveau ”Hemmeligt”.

 

Du tilbydes

En udfordrende stilling i en dynamisk og kvalitetsorienteret organisation med sunde værdier og høj faglighed. Du får et bredt ledelsesmæssigt ansvar og stor indflydelse på trivsel og arbejdsmiljø. Der er stor fleksibilitet og et uformelt samarbejdsmiljø med stærk lokal forankring.

Desuden tilbydes du

 • Grundig introduktion til jobbet og til de forestående opgaver
 • Et selvstændigt job med gode muligheder for beredskabsfaglig sparring og udvikling
 • Et job, hvor du i høj grad kan bruge din erfaring og blive udfordret
 • Et job i en kommunal organisation, hvor din mening er værdsat
 • Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

 

Rekrutteringsforløb

Processen varetages for Lejre Kommune af konsulentvirksomheden ReQT Consulting med senior konsulent Hans Hermann som kontaktperson. Al henvendelse om jobbet skal som udgangspunkt ske hertil.

Hans Hermann:                          Tlf:  +45 2618 4844                   Mail:  hah@reqt.dk

Ansøgningsfrist                         30-09-2021

Samtale processen                   Løber i henover oktober måned

Tiltrædelse                                  Snarest, dog senest 1. januar 2022

Søg jobbet                                  Ved at uploade CV, ansøgning og andre relevante dokumenter via linket Beredskabschef med stærke personale- og ledelsesmæssige kompetencer | ReQT Consulting A/S (ofir.com)

 

Ansættelsesudvalg

Lejre Kommune har nedsat følgende ansættelsesudvalg:

 • Carsten Rasmussen – Borgmester
 • Line Jacobsen – Medlem af økonomiudvalget og beredskabskommisionen
 • Inger Marie Vynne – Kommunaldirektør
 • Peter D Østerbye – Centerchef ”Center for teknik og miljø”
 • Hans H Jørgensen – Beredskabsinspektør
 • Søren Christensen – Stationsleder
 • Brian Thomsen – Tillidsrepresentant
 • Hans Hermann – Konsulent ReQT Consulting

Der kan i forbindelse med rekrutteringen etableres fortrolig kontakt til borgmester Carsten Rasmussen og/eller kommunaldirektør Inger Marie Vynne. Ønskes dette bedes henvendelsen rettes til senior konsulent Hans Hermann fra ReQT Consulting på tlf. 2618 4844. Hans Hermann sørger desuden for, at alt foregår med højeste diskretion.